Profile

sizif: (leon)

sizif's Journal

Free Account

Created on 2011-07-30 15:19:40 (#968006), last updated 2011-08-14 (319 weeks ago)

12,702 comments received, 0 comments posted

1,037 Journal Entries, 23 Tags, 0 Memories, 15 Icons

View extended profile

Name:sizif
Birthdate:May 1
Location:Armenia
...Այն, ինչ այսօր չհասկացա,
Այն, ինչ աստղի ես չհասա,
Եվ ինչ հեքիաթ որ չապրեցի,
Սպասիր, սպասիր...
Քեզ հետ կապրեմ հաջորդ կյանքում...

Արթուր Մեսչյան


People [View Entries]

Open Mutual Access (0)

Open Also Gives Access To (127):

Open Also Has Access From (0)

Open Mutual Subscriptions (0)

Open Other Subscriptions (0)

Open Other Subscribers (0)

Communities [View entries]
Feeds [View Entries]
To link to this user, copy this code:
On Dreamwidth:
Elsewhere: